Grijp in bij ouderenmishandeling door mantelzorger

Mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, met als gevolg dat ouderenmishandeling toeneemt. De dagopvang voor ouderen wordt afgebouwd en het steeds moeilijker wordt om in een verpleeghuis te komen. De zorg voor ouderen komt dus vaak op de omgeving aan, oftewel mantelzorgers. De overbelasting wordt veroorzaakt doordat mantelzorgers vaak zelf werken, voor de eigen kinderen zorgen en daarbij ook de zorg van een oudere op zich nemen. Aan de bel trekken voor hulp, vinden mantelzorgers vaak lastig. Op den duur kan het echter zijn dat de mantelzorger niet meer instaat is om goede zorg te verlenen.

Ontspoorde mantelzorg

Een overbelaste mantelzorger kan belangrijke zorg achterwege laten waardoor er verwaarlozing ontstaat. De ouderen krijgt bijvoorbeeld weinig aandacht of de persoonlijke hygiƫne is onvoldoende. Een andere uiting is dat de mantelzorger gestrest is en hierdoor verbaal of lichamelijk agressief reageert. Op het moment dat een mantelzorger niet meer de juiste zorg kan geven, is er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Herken ouderenmishandeling

Uit schaamte of angst treden ouderen vaak zelf niet naar buiten over de mishandeling. Maar ook de naaste omgeving heeft vaak moeite om aan de bel te trekken. De mantelzorger verzorgt iemand immers vaak uit liefde. Professionele hulpverleners, vrijwilligers en naasten van de ouderen moeten daarom bewust zijn dat ouderenmishandeling door mantelzorgers bestaat en dat ze zowel het slachtoffer als de mantelzorger helpen door advies te vragen of het te melden bij speciale instanties. Hoe eerder wordt ingegrepen hoe groter de kans is dat er weer een gezonde situatie ontstaat tussen de hulpbehoevende oudere en de zorgverlener.

Om de signalen van mishandeling beter te herkennen biedt de kaart STOP ouderenmishandeling een handreiking.