Veilig thuis met personenalarmering

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, eventueel in een aangepaste woning of met hulp van thuiszorg of mantelzorg. Veel ouderen vinden het fijn dat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Vaak maakt de omgeving zich echter zorgen omdat er niet constant toezicht is. Kan iemand nog wel hulp inschakelen na een vervelende val? Personenalarmering kan deze zorgen wegnemen: met één druk op de knop kan er hulp ingeschakeld.

Hoe werkt het?

Personenalarmering is een veiligheidssysteem dat bestaat uit een draadloze zender en een alarmapparaat. De zender heeft een groot bereik en wordt meestal op het lichaam gedragen, zoals om de hals of pols. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een mobiele telefoon, heeft iemand de zender dus altijd bij de hand. De zender is waterdicht, dus ook bij een val in de douche kan iemand direct hulp inschakelen. Door op de knop te drukken, wordt er een noodsignaal afgegeven en rechtstreeks contact gemaakt met een bekende zoals familie, buren of een mantelzorger of er wordt contact gelegd met een meldkamer. De meldkamer schakelt vervolgens een bekende of een professionele hulpverlener in.

Krijg ik personenalarmering vergoed?

Het is vaak mogelijk om (een deel van) het systeem vergoed te krijgen. Wanneer er medische redenen zijn voor personenalarmering, kan de huisarts een verklaring afgeven. De zorgverzekeraar vergoedt dan vaak een deel van de kosten. Soms zijn de redenen voor personenalarmering niet medisch, maar van sociale aard. Bijvoorbeeld als er geen mensen in de buurt zijn die u kunt waarschuwen of wanneer u zich thuis niet veilig voelt. Sommige gemeentes vergoeden dan de personenalarmering.

Om zeker te zijn dat u recht heeft op een vergoeding kunt u informeren naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar en gemeente.

Hoe kom ik aan een personenalarm?

De systemen worden vaak geleverd door thuiszorgorganisaties of zorginstellingen. Het stappenplan voor het aanvragen van personenalarmering kunt u doorlopen op het moment dat u denkt dat een personenalarm uw veiligheid vergroot of die van een dierbare in uw omgeving.