Herken een depressie bij ouderen

Depressie onder ouderen komt veel voor: 2 tot 3% van de ouderen heeft een ernstige depressie en nog eens 15 tot 20% lijdt aan een lichte vorm. Bij ouderen uit zich een depressie vaak anders dan bij jongeren. In plaats van extreme somberheid en een gevoel van leegte, ervaren ouderen eerder een gevoel van lusteloosheid en voelen ze zich gelaten. Daarbij komt dat veel depressieve ouderen ook eenzaam zijn.

Oorzaken

Lichamelijke ongemakken, vergeetachtigheid en het verlies van energie zijn gevolgen van het ouder worden die kunnen leiden tot sombere gevoelens. Net als het overlijden van dierbare waar ouderen vaker mee te maken krijgen. Een ander gevolg van het verliezen van mensen in de naaste omgeving, is dat de eenzaamheid toeneemt. Signalen van een depressie worden bij ouderen dan ook vaak toegeschreven als onderdeel van een rouwproces of door eenzaamheid. Daarnaast denken zij zelf dat de depressieve gevoelens horen bij het ouder worden.

Herkennen

Vaak worden signalen niet eens gezien door de omgeving, omdat senioren zich in gezelschap vaak beter voelen. Het is echter belangrijk een depressie zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat een chronische depressie voorkomen kan worden. De volgende symptomen kunnen bij ouderen wijzen op een depressie:

  • Problemen met concentreren, besluiteloosheid en vergeetachtigheid
  • Slaapproblemen
  • Meer of juist minder eten
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten zoals pijn, duizeligheid, trillende handen en hoofdpijn
  • Somber, prikkelbaar en een gevoel van lusteloos
  • Geen zin meer hebben om dingen te ondernemen

Bij ouderen is de kans klein dat de depressie vanzelf herstelt. Het is daarom altijd aan te raden de huisarts in te schakelen bij vermoeden van een depressie. De huisarts kan dan passende hulp inschakelen zoals een cursus, gesprekken met een psycholoog of medicatie.