Nieuwe woonvormen onbekend voor ouderen

Veel ouderen zijn niet op de hoogte van de nieuwe woonvormen. In de Woonmonitor 2015 is te zien dat maar 11% van de ondervraagden de woonvorm moderne hofjes kende en maar 2% kende mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen. En dit terwijl deze nieuwe manieren van wonen mogelijkheden bieden voor de wens van veel 75-plussers om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Meer variatie

Traditionele vormen zoals aanleunwoningen, seniorenwoningen, serviceflats en woonzorgcomplexen zijn veel bekender. Maar liefst 70 tot 80% procent was hiervan op de hoogte. Er komen steeds meer woonvariaties bij die voorzien in een behoefte. Het onderzoek door Bureau Vijftig en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg laat zien dat 44% van de 75-plussers nooit meer wil verhuizen, alleen als er zorg nodig is dan zou men dit overwegen. Een deel overweegt wel te verhuizen maar dan om kleiner te gaan wonen.

verhuiswens ouderen

Bekendheid

Mensen die de nieuwe woonvormen kennen, zouden er wel wil wonen. Tot nu toe zijn deze meer bekend bij jongere ouderen dan bij 75-plussers. Opleidingsniveau blijkt zeer bepalend voor de mate van kennis van de nieuwe woonvormen. Het Kenniscentrum wil de komende tijd werken aan het vergroten van de bekendheid hiervan.

Op zoek naar een nieuwe woning?

Als u overweegt een ander onderkomen te zoeken, dan is het verstandig om bepaalde factoren goed in de gaten te houden. Zoals hierboven al werd aangegeven is het nodig hebben van zorg een belangrijke reden om te verhuizen. Bekijk van te voren goed of de door u benodigde zorg hier ook te verkrijgen is. Anderzijds zijn er ook woningen waar u alleen voor in aanmerking komt als u een bepaalde zorgindicatie heeft.

Ook de kosten zijn belangrijk. Uit de woonmonitor 2015 blijkt dat de meeste senioren tussen € 500 en € 750 betalen, inclusief gas, water en licht. Bij een verhuizing zouden zij weer bereid zijn dit bedrag te betalen.

Verder kunnen onderstaande factoren een rol spelen:

  • Past het bij de mate van zelfstandigheid die u wenst?
  • Is de woning veilig?
  • Sluit de mate van toegankelijkheid aan bij uw mobiliteit?
  • Is het een wooncomplex voor speciale groepen?

bekend met woonvorm