Ouderen verliezen koopkracht

Uit een onderzoek dat ANBO heeft laten verrichten door wetenschappers van ITS (verbonden aan de Universiteit Nijmegen) en SEO (Universiteit van Amsterdam), blijkt dat ouderen steeds meer achteruitgaan in koopkracht. Premier Rutte geeft geen garanties dat dit in de toekomst verbeterd. Ouderen moeten dan ook steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om hun inkomen aan te vullen.

Resultaten uit het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat gepensioneerden er tijdens de crisis maar liefst zes keer meer op achteruit gegaan zijn dan werkenden. Ze zijn hierbij uitgegaan van de periode 2008-2013. Werkenden hadden in deze tijdspanne een koopkrachtverlies van 1,1%. Voor gepensioneerden was dit 6%. besteedbaar inkomen De grootte van de klap verschilt per inkomensgroep. Bij de lage inkomens was de achteruitgang 1,9% doordat de AOW geïndexeerd is. Maar deze groep wordt wel getroffen doordat allerlei tegemoetkomingen in de zorgkosten geschrapt worden. De middeninkomens worden heel hard getroffen: hun besteedbare inkomen vermindert van 4,7% tot zelfs 12,8% (bij inkomens boven de € 50.000). De Haan, directeur-bestuurder van de ANBO, geeft hiervoor als belangrijkste reden dat de pensioenen niet geïndexeerd zijn. Er wordt vaak naar de mediaan (het middelste getal in de waarnemingen) gekeken, waardoor alle inkomensgroepen over één kam geschoren worden. Uit het onderzoek [PDF] komen grote verschillen naar voren tussen de inkomensgroepen. Met name de middeninkomens werden voorheen over het hoofd gezien door de focus op lage en hoge inkomens. Maar ook de lage inkomens moeten in de gaten gehouden worden omdat er problemen kunnen ontstaan rondom het kunnen betalen van zorg. Zo maken  steeds meer ouderen geen gebruik van zorg omdat ze dit niet kunnen betalen. Zij hopen hiermee het eigen risico van € 375 te besparen.

Geen verbetering

Premier Rutte doet geen toezeggingen over het toenemen van koopkracht van gepensioneerden. Dit terwijl Asscher grote inkomensachteruitgang wil repareren. Hij is van mening dat nu de koopkracht stijgt dit herstel eerlijk verdeeld moet worden. Ook Dijsselbloem is positief over een mogelijkheid voor koopkrachtherstel voor ouderen. Maar gezien de terughoudendheid van de premier is het dus nog maar de vraag of dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dit zal moeten blijken tijdens Prinsjesdag. 

Wat kunt u zelf doen?

huis verkopen ouderenEr ontstaan nieuwe initiatieven om ouderen in deze situatie de helpende hand te bieden. Zo geeft bijvoorbeeld Het Zilver Wonen Fonds senioren de mogelijkheid om hun huis aan het fonds te verkopen voor 80% van de marktwaarde. Vervolgens kunnen zij dit weer terughuren zodat ze toch in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dit concept speelt in op het geldtekort van ouderen en op het feit dat veel ouderen hun geld in hun stenen hebben zitten. Zo kunnen zij gebruik maken van de overwaarde van hun huis. Door deze constructie kunnen ze dit openbreken en weer van het geld gaan leven. Het is natuurlijk zo dat zij minder voor hun huis krijgen dan het waard is, maar het fonds draagt het risico van een mogelijke waardedaling. Ook hoeven de ouderen niet langer zelf zorg te dragen voor het onderhoud. Er is veel interesse omdat het ouderen in de gelegenheid stelt om te doen met hun geld wat zij willen. Ze kunnen het investeren in zorg en het geeft ruimte om er iets leuks mee te doen.