Meer ouderen doen een beroep op mantelzorg

Steeds meer ouderen weten hun familie, vrienden of buren te vinden wanneer zij hulp nodig hebben. Uit een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO onder 8.000 leden blijkt dat vorig jaar driekwart van de ouderen gebruik maakte van mantelzorg. In 2014 was dit nog 60 procent.

De toename in dit percentage is grotendeels te danken aan het feit dat steeds meer oudere hulpbehoevenden eraan gewend raken dat zij door de hervormingen in de zorg een beroep moeten doen op hun naasten.

Ondanks stijging nog een lange weg te gaan

ANBO is blij met deze stijging, hoewel blijkt dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen mensen die hoog zijn opgeleid en mensen die een lagere opleiding hebben genoten. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren, dat mensen met een hogere opleiding hun weg beter weten te vinden in de zorg en aarzelen ook niet om hulp in te schakelen wanneer zij vinden dat dit nodig is.

“Men doet vaker eerst een beroep op het sociale netwerk voordat men professionele hulp inschakelt. Maar we zijn er nog niet. We horen vaak genoeg verhalen dat mensen geen hulp durven te vragen, omdat ze bang zijn iemand tot last te zijn. We moeten dus blijven investeren in die cultuurverandering.” – Liane den Haan, directeur ANBO

Een ander probleem is ook, dat 16 procent van de deelnemers aan het onderzoek niet om mantelzorg vraagt, omdat zij gewoonweg niet over een netwerk hiervoor beschikken.