Unie KBO dringt aan op meer haast bij preventief vaccineren ouderen

Komende dinsdag, 29 maart, gaat de Unie Koninklijke Bond Ouderen (Unie KBO) een petitie aanbieden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze petitie wordt ervoor gepleit om vaccinaties voor ouderen, zoals tegen gordelroos en longontsteking, sneller op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Andere landen lopen voorop

Uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 70 procent van de 65-plussers in Nederland lijdt een één of meerdere chronische aandoeningen. Hierdoor lopen zij extra kans op het krijgen van een infectieziekte. Door preventief tegen deze ziektes te vaccineren, kan een besmetting hierdoor voorkomen worden.

In landen als Engeland en Frankrijk zijn deze preventieve vaccinaties al jaren terug opgenomen in het vaccinatieprogramma. In Engeland, bijvoorbeeld, krijgen mensen vanaf hun zeventigste levensjaar zowel de griepprik als een vaccinatie tegen gordelroos.

Snellere opname in Rijksvaccinatieprogramma

Door de vaccins tegen infectieziektes als longontsteking, gordelroos en kinkhoest standaard in het vaccinatieprogramma op te nemen, kan veel leed voorkomen worden. De Unie KBO adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook om een voorbeeld te nemen aan het Engelse model.

Eerder had minister Schippers al toegezegd om nog voor het einde van 2015 met een advies te komen, maar deze datum is nu al voor de tweede keer verplaatst. Nu staan de vaccinaties voor mei 2016 op de agenda. De Unie KBO vindt dit veel te laat en hoopt de minister door middel van de petitie aan te sporen tot meer haast.