Voor 40 procent van de ouderen is pensioen ontoereikend

Maar liefst 40 procent van de gepensioneerde Nederlanders geeft aan niet rond te kunnen komen van hun aanvullend pensioen. Dit blijkt uit een onderzoek dat seniorenvereniging ANBO onder 9000 leden hield. Ook zegt nog eens 30 procent dat zij geen verdere mogelijkheden zien om te bezuinigen op uitgaven, omdat de rek eruit is. ANBO noemt dit zorgelijk.

“Dit zijn zeer zorgelijke cijfers. De financiële rek is eruit bij met name de groep gepensioneerden met een middeninkomen en mensen met hoge zorgkosten. Al acht jaar op een rij staat de koopkracht onder druk, doordat de pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daar bovenop hebben gepensioneerden te maken een stapeling van maatregelen waardoor hun koopkracht zwaar uit de pas loopt met die van werkenden. Het gaat dan om hoge eigen bijdragen voor zorg en het afschaffen van zorgvergoedingen. Het koopkrachtverlies van gepensioneerden moet stoppen.” – Liane de Haan, voorzitter ANBO

afbeelding van verloop ouderdom

Extra aandacht voor koopkracht senioren

In het onderzoek is ook aan de deelnemers gevraagd welke oplossingen zij zien voor de pensioenproblemen. Het merendeel (65 procent) geeft aan dat zij de verlaging van de inkomstenbelasting over het pensioen een goede maatregel vindt. Ook worden het aanpassen van de regels waaraan de pensioenfondsen zich moeten houden (40 procent) en het verhogen van de AOW (40 procent) genoemd. ANBO geeft echter zelf al aan dat deze laatste maatregel geen optie is, omdat het kabinet zich zou moeten focussen op de groep gepensioneerden die echt in de problemen zitten.

Dit jaar wil ANBO dan ook extra aandacht vragen voor de koopkrachtpositie van senioren. Het eerste initiatief dat de belangenvereniging daarbij heeft genomen, is het starten van een e-cardcampagne. Op de website van ANBO kunnen mensen kiezen uit drie kaarten die naar het kabinet worden gestuurd.

“Wij roepen iedereen op om zijn stem te laten horen. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma moeten het tij keren. Economisch herstel moet niet alleen voor werkenden gelden, maar ook voor gepensioneerden.” – Liane de Haan, voorzitter ANBO