Gerichte therapie vermindert kans op vallen

Een nieuwe, gerichte therapie voor kwetsbare ouderen om te voorkomen dat zij vallen, blijkt succesvol te zijn. Senioren die thuis de één op één therapie Zicht op Evenwicht krijgen om hun valangst te overwinnen, vallen aanzienlijk minder dan kwetsbare ouderen die deze therapie niet kregen: het aantal valincidenten verminderde met 30 procent. Dit is de conclusie van het onderzoek waarop Tanja Dorresteijn promoveert aan de Universiteit Maastricht.

Een persoonlijk traject

Tijdens de nieuwe therapie wordt de oudere thuis opgezocht door een professionele zorgverlener zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een verpleegkundige om samen te werken aan het verbeteren van de motoriek en het verminderen van de valangst. Naar aanleiding van deze bezoeken en door middel van enkele telefoongesprekken kan er een advies op maat worden uitgebracht en wordt er een persoonlijk oefenprogramma opgesteld.

Het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het Trimbos Instituut hebben de nieuwe, persoonlijke therapie Zicht op evenwicht opgenomen als erkende therapie. Voor het onderzoek naar de effectiviteit ervan, volgde Tanja Dorresteijn een jaar lang de voortgang van enkele honderden deelnemers.

De verstrekkende gevolgen van een val

Valincidenten onder ouderen is een groeiend probleem. In 2014 stierven drieduizend 65 plussers nadat zij ten val waren gekomen en de verwachting is, dat dit aantal door de vergrijzing nog meer toeneemt. Een val heeft bovendien grote fysieke, functionele en psychosociale gevolgen: ouderen worden bang om te bewegen en kunnen hierdoor zelfs in een sociaal isolement terechtkomen.

“Alleen al die bezorgdheid om te vallen zorgt voor problemen. Ouderen komen de deur niet meer uit en als ze toch gaan, zijn ze soms zo onzeker dat ze uitgerekend daardoor eerder vallen.” – Tanja Dorresteijn, promovendus Universiteit Maastricht