Meer geldzorgen onder ouderen

Steeds meer ouderen hebben geldzorgen. Dit blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder ruim 1.700 deelnemers. In deze enquête gaf zo’n 80 procent van de ouderen aan dat zij zich zorgen maken over geld. Ruim een derde maakt zich zelfs regelmatig zorgen.

Voor de ANBO komt dit niet als een verrassing. De belangenorganisatie noemt als reden voor de geldzorgen onder hun achterban, dat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden al jarenlang ‘flink onder druk’ staat. De verwachting is zelfs, dat senioren er volgend jaar – in vergelijking met werkenden – weer op achteruit gaan. De bond noemt dit onaanvaardbaar, vooral omdat de kosten voor zorg en levensonderhoud wel ieder jaar stijgen.

Plannen voor verbetering

De koopkrachtdaling van ouderen is een onderwerp dat ook hoog op de politieke agenda staat. De VVD en de PvdA hebben al aangegeven dat zij de koopkracht willen verbeteren, maar zijn nog niet met concrete plannen gekomen.

Navraag onder senioren wijst uit, dat zij de verlaging van het eigen risico in de zorg als een mogelijke oplossing zien. Deze is de afgelopen jaren gestegen van zo’n 220 euro naar 385 euro. Het nadeel van dit plan is echter, dat iedereen hierdoor meer zorgpremie zou moeten gaan betalen.

Ook een ander idee dat leeft onder circa de helft van de ouderen, het verhogen van de AOW, kan niet rekenen op veel bijval vanuit de politiek. De AOW is namelijk voor iedereen gelijk, dus dat zou betekenen, dat bij een verhoging iedereen hiervan profiteert – ook de mensen met een goed pensioeninkomen.

Berekeningen van het CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de koopkracht van werkenden in 2017 naar verwachting met 1,1 procent verbetert. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er echter naar alle waarschijnlijkheid op achteruit: voor deze twee groepen wordt een respectievelijke verslechtering van 0,1 en 0,7 procent verwacht.