Nieuwe woonvormen onbekend voor ouderen

Veel ouderen zijn niet op de hoogte van de nieuwe woonvormen. In de Woonmonitor 2015┬áis te zien dat maar 11% van de ondervraagden de woonvorm moderne hofjes kende en maar 2% kende mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen. En dit terwijl deze nieuwe manieren van wonen mogelijkheden bieden voor de wens van veel 75-plussers om zo lang mogelijk(…)

Lees meer...